AKTUALNOŚCI

Captrain Polska będzie realizował przewozy intermodalne

Spółka Captrain Polska, członek Sekcji Przewoźników Kolejowych Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, dołączyła do grona przewoźników realizujących transporty dla firmy PCC Intermodal S.A. – jednego z największych polskich operatorów intermodalnych. Captrain Polska i PCC Intermodal podpisały umowę o współpracy w zakresie transportu kolejowego o szacunkowej wartości 38,1 mln zł. obowiązującą od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Pociągi wracają na odcinek Zielonka – Warszawa Rembertów

https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/oryginal/2013_12/7ef9509a2529be9ddc754dd50577acaa.jpg

Już w poniedziałek 1 sierpnia zostanie otwarta dla ruchu pociągów łącznica kolejowa Zielonka – Warszawa Rembertów.  Na trasie zostanie uruchomiony nowy przystanek osobowy Warszawa Mokry Ług.

Zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach udzielania zamówień publicznych, m.in. w zakresie kryterium najniższej ceny, związku PZP z prawem pracy, pozycji MŚP, innowacyjności, środków ochrony prawnej, zmówień in-house i innych. Urząd Zamówień Publicznych informuje również o wejściu w życie aktów wykonawcych do ustawy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi  i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych NVR (Dz. U. z 2016 r., poz. 988). Data od której obowiązuje rozporządzenie to 8 lipca br. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1063), które zostało uchylone 1 marca 2016 r. w wyniku zmiany ustawy o transporcie kolejowym.

Dzień otwarty w UTK

Na stronie Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczono informację o cyklicznych dniach otwartych pn. „Piątki z UTK – bezpieczeństwo na piątkę” w urzędzie i jego oddziałach terenowych. Najbliższy dzień otwarty będzie miał miejsce 29 lipca.

Więcej informacji dostępne tutaj

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ukazała się informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Konsultacje potrwają do 2 września br.

Członków IGTL prosimy o nadsyłanie uwag na adres biura: igtl@igtl.pl

Projekt dokumentu

Konkurs dotyczący Rail Baltica na Łotwie

ulotka konkursowa

Ambasada Republiki Łotewskiej w RP przekazała do IGTL informacje o konkursie na projekt przekształceń przestrzennych na Dworcu Centralnym w Rydze oraz na terenie wokół Dworca, w tym mostu przez rzekę Daugawę, w związku z powstaniem drogi kolejowej Rail Baltica.

KE publikuje raport na temat cen i jakości kolejowych usług pasażerskich

Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu Komisji Europejskiej (DG MOVE) opublikowała Studium Cen i Jakości Kolejowych Usług Pasażerskich, które badą jak w krajach członkowskich są ustalone i jak ewoluowały taryfy i standardy jakościowe obowiązujące w usługach kolejowych. W materiale poruszone są również kwestie wpływu liberalizacji, konkurencji i polityki transportowej na usługi kolejowe, a także konkurencyjności kolei wobec transportu lotniczego i drogowego.

Strony