Rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji.

Ewentualne uwagi można zgłaszać na adres: igtl@igtl.pl do 20 czerwca 2018