KNORR-BREMSE Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o.
ul. Sz. Szymonowica 85
30-396
Kraków
www.knorr-bremse.pl

Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. jest lokalnym oddziałem Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems GmbH, który już od ponad 110 lat jest wiodącym producentem systemów hamul-cowych oraz systemów pokładowych dla pojazdów szynowych. Działa na rynku polskim od 1999 roku, posiadając na nim mocną i ugruntowaną pozycję. Knorr-Bremse to wiodący producent systemów hamulcowych oraz dodatkowych podsystemów dla pojazdów szynowych oraz pojazdów użytkowych, ze sprzedażą w kwocie ponad 6 Mld EUR w roku 2017. W 30 krajach 28.000 pracowników rozwija, produkuje i serwisuje systemy hamulcowe, systemy drzwiowe, systemy sterowania oraz zasilania, systemy klimatyzacji i wspomagania jazdy, a także układy sterujące i układy napędowe oraz systemy sterowania przekładnią. Od 1905 roku, dzięki oferowanym produktom Knorr-Bremse, jako lider w zakresie technologii, wpły-wa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Każdego dnia, ponad miliard osób powierza swoje zaufanie systemom produkcji Knorr-Bremse.

Knorr-Bremse Systemy Kolejowe Polska Sp. z o.o. is a local branch of Knorr-Bremse Rail Vehicle Systems GmbH which, for over 110 years, has kept the leading position in the braking and on-board systems for rail vehicles. On the Polish market is operating since 1999, having its strong and stable position. Knorr-Bremse is the leading manufacturer of braking systems and supplier of additional sub-systems for rail and commercial vehicles, with sales totaling over EUR 6 billion in 2017. In 30 coun-tries, some 28,000 employees develop, manufacture, and service braking, entrance, control, and energy supply systems, HVAC and driver assistance systems, as well as steering systems, and powertrain and transmission control solutions. As a technology leader, through its products the company has been making a decisive contribution to greater safety by road and rail since 1905. Every day, more than one billion people around the world put their trust in systems made by Knorr-Bremse.

www.knorr-bremse.pl