AKTUALNOŚCI

IGTL moderatorem "Debaty z Kurierem" na temat zmian w TSI Hałas

fot. Diana Kostrzębska, KOW

28 lutego 2017 odbyła się "Debata z Kurierem", której tematem były zagadnienia prawne, techniczne, operacyjne i finansowe potencjalnych zmian w TSI Hałas. Omówiono konsekwencje objęcia obowiązkiem wymiany żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe wszystkich istniejących wagonów towarowych. W toku dyskusji poruszone zostały kwestie m.in. bezpieczeństwa, kosztów utrzymania, koniecznych nakładów inwestycyjnych.

Wspólna interwencja organizacji branżowych w sprawie trakcji elektrycznej na bocznicach

Cztery organizacje branżowe - Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Fundacja ProKolej, Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych - wystąpiły wspólnie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Energi w sprawie bocznic wyposażonych w zelektryfikowaną drogę kolejową, gdzie sieć trakcyjna stanowi własność spółki PKP Energetyka S.A., będąca obecnie podmiotem prywatnym, którego właścicielem jest fundusz CVC Capital Partners.

IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym

Prezes Zarządu, Przewodniczący Sekcji oraz cały Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w posiedzeniach sekcji branżowych IGTL  oraz konferencji IV Pakiet Kolejowy. Zmiany w prawie europejskim i wyzwania przed polskim sektorem kolejowym, które odbędą się w MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel, w Ożarowie Mazowieckim.

Konsultacje publiczne rozporządzenia o interoperacyjności systemu kolei

Minister Infrastruktury i Budownictwa skierował do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia o interoperacyjności systemu kolei.

IGTL zachęca do zapoznania się z projektem i przekazania uwag na adres igtl@igtl.pl

projekt do pobrania

IGTL patronem merytorycznym konferencji FRACHT 2017

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła patronatem merytorycznym Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 roku w Gdańsku.

 

Informacja prasowa na temat konferencji Fracht 2017

Pfisterer Sp.z o.o. nowym członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu Pfisterer Sp.z o.o. w poczet członków. Spółka zasili szeregi Sekcji Budownictwa Kolejowego.

 

Lista Prezesa UTK opublikowana

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa opublikowana została Lista Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei.

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Prezes UTK przypomina, że do 28 lutego 2017 r. należy złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją za rok 2016.

Wzór formularza sprawozdania

TSI CCS - Prezes UTK przyjmuje zgłoszenia projektów na zaawansowanym etapie realizacji

Prezes UTK informuje o zbliżającym się terminie zgłaszania projektów na zaawansowanym etapie realizacji w kontekście wejścia w życie nowej Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności (TSI) dotyczącej podsystemu sterowanie. Dotyczy to m.in. systemów kontroli pociągów (ETCS), głosowej łączności radiowej (GSM-R), radiowej wymiany danych oraz detekcji pociągu.

Do dokonania zgłoszenia uprawniony jest:

PORR Polska Construction S.A. członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu PORR Polska Construction S.A. w poczet członków. Spółka zasili szeregi Sekcji Budownictwa Kolejowego.

 

Strony