AKTUALNOŚCI

BUDIMEX S.A. członkiem IGTL

Zarząd Izby Gospodarczej Transportu Lądowego podjął uchwałę o przyjęciu BUDIMEX S.A. w poczet członków IGTL.

V Kongres Transportu Publicznego objęty honorowym patronatem IGTL

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła honorowym patronatem V Kongres Transportu Publicznego. Tematyka wystąpień i debat podczas kongresu jest zbieżna z obszarem działalności Izby w zakresie inwestycji, przewozów i zagadnień związanych z taborem.

Więcej informacji na stronie kongresu.

ERASMUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jako członek Krajowej Izby Gospodarczej informuje, że Krajowa Izba Gospodarcza od kilku lat jest jednym z krajowych punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”). Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

Cel:

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie w sprawie wzorów dokumentów w procesie budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje o podpisaniu rozporządzenia  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę

Rozporządzenie określa wzory:

Urząd Transportu Kolejowego zatwierdza stawki kolejnym zarządcom

Na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego pojawiły się informacje o zatwierdzeniu stawek, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 dwóm kolejnym zarządcom, tj. Jastrzębskiej Spółce Kolejowej sp. z o.o. oraz Kopalni Piasku Kotlarnia – Linie Kolejowe sp. z o.o.

więcej informacji:

JSK

UTK ogłasza konkurs "Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym"

Urząd Transportu Kolejowego informuje o rozpoczęciu konkursu „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Konsultacje wstępnych scenariuszy testów operacyjnych ERTMS/ETCS i GSM-R

Urząd Transportu Kolejowego informuje, że rozpoczęły się konsultacje projektów wstępnych scenariuszy testów operacyjnych dotyczących interakcji podsystemu ERTMS/ETCS i GSM-R „Sterowanie – urządzenia przytorowe” z odpowiadającą częścią podsystemu „Sterowanie-urządzenia pokładowe”.

UTK wpisał na listę uprawnionych do certyfikacji krajowej Transportowy Dozór Techniczny oraz Instytut Kolejnictwa

UTK informuje, że Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał zgodę Transportowemu Dozorowi Technicznemu (decyzja z 14 lipca 2016 r.) i Instytutowi Kolejnictwa (decyzja z 3 sierpnia 2016 r.) na prowadzenie działalności polegającej na:

UTK przypomina o przedłużeniu ważności certyfikatów ECM

Urząd Transportu kolejowego przypomina, że przedsiębiorcy posiadający certyfikat podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie (ECM), powinni złożyć wniosek o przedłużenie terminu ważności certyfikatu wraz z niezbędnymi załącznikami przynajmniej cztery miesiące przed upływem ważności posiadanego certyfikatu.

Termin na złożenie dokumentów przez podmioty, których certyfikat traci ważność z końcem bieżącego roku, upływa w sierpniu.

Strony