AKTUALNOŚCI

Prezes UTK publikuje dane dotyczące przewozów w 2016 roku

Na stronach Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczone zostały dane dotyczące przewozów towarowych i przewozów towarowych w czerwcu oraz za pierwsze sześć miesięcy 2016 roku.

UTK zatwierdził stawki PKP PLK SA na RJP 2016/2017

Na stronie Urzędu Transportu Kolejowego pojawiła się informacja o wydaniu przez Prezesa UTK decyzji zatwierdzającej  stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, które mają obowiązywać od 11 grudnia 2016 r., dla rozkładu jazdy pociągów  2016/2017.

Całość informacji jest dostępna tutaj

Captrain Polska będzie realizował przewozy intermodalne

Spółka Captrain Polska, członek Sekcji Przewoźników Kolejowych Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, dołączyła do grona przewoźników realizujących transporty dla firmy PCC Intermodal S.A. – jednego z największych polskich operatorów intermodalnych. Captrain Polska i PCC Intermodal podpisały umowę o współpracy w zakresie transportu kolejowego o szacunkowej wartości 38,1 mln zł. obowiązującą od dnia 13 czerwca 2016 r. do dnia 31 marca 2018 r.

Pociągi wracają na odcinek Zielonka – Warszawa Rembertów

https://www.mazowieckie.com.pl/sites/default/files/oryginal/2013_12/7ef9509a2529be9ddc754dd50577acaa.jpg

Już w poniedziałek 1 sierpnia zostanie otwarta dla ruchu pociągów łącznica kolejowa Zielonka – Warszawa Rembertów.  Na trasie zostanie uruchomiony nowy przystanek osobowy Warszawa Mokry Ług.

Zmiany w ustawie Prawo Zamówień Publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian w zasadach udzielania zamówień publicznych, m.in. w zakresie kryterium najniższej ceny, związku PZP z prawem pracy, pozycji MŚP, innowacyjności, środków ochrony prawnej, zmówień in-house i innych. Urząd Zamówień Publicznych informuje również o wejściu w życie aktów wykonawcych do ustawy.

Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza VIII edycję Konkursu Innowator Mazowsza z nagrodami dla ludzi nauki i firm o nowatorskim podejściu do gospodarki

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza młodych naukowców i przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, którzy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami bądź rozwiązaniami technologicznymi  i wezmą udział w rywalizacji o nagrody ufundowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Partnerów Konkursu.

O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach:

Młoda Innowacyjna Firma i Innowacyjny Młody Naukowiec.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

Zmiana rozporządzenia w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (NVR)

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przypomina o wejściu w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych NVR (Dz. U. z 2016 r., poz. 988). Data od której obowiązuje rozporządzenie to 8 lipca br. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 6 września 2012 r. w sprawie krajowego rejestru pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1063), które zostało uchylone 1 marca 2016 r. w wyniku zmiany ustawy o transporcie kolejowym.

Dzień otwarty w UTK

Na stronie Urzędu Transportu Kolejowego zamieszczono informację o cyklicznych dniach otwartych pn. „Piątki z UTK – bezpieczeństwo na piątkę” w urzędzie i jego oddziałach terenowych. Najbliższy dzień otwarty będzie miał miejsce 29 lipca.

Więcej informacji dostępne tutaj

 

Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ukazała się informacja o skierowaniu do konsultacji społecznych aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego.

Konsultacje potrwają do 2 września br.

Członków IGTL prosimy o nadsyłanie uwag na adres biura: igtl@igtl.pl

Projekt dokumentu

Strony