Prezes IGTL, Marita Szustak - kobietą roku w infrastrukturze i transporcie

Pani Marita Szustak, Prezes Zarządu IGTL otrzymała nagrodę Kobieta Roku w Infrastrukturze i Transporcie. Forum Kobiet w Infrastrukturze doceniło osobiste zaangażowanie Pani Prezes w budowanie warunków do dialogu pomiędzy rynkiem wykonawców i producentów, a PKP PLK S.A.

więcej na stronie Rynek Infrastruktury