IGTL reprezentatntem branży podczas konferencji MIiB nt. Kolei Dużych Prędkości

Prezes IGTL Marita Szustak była jednym z uczestników debaty na temat budowy kolei dużych prędkości w Polsce podczas zorganizowanej przez MIiB konferencji "Rozwój polskiej kolei z wykorzystaniem środków UE – analiza możliwości budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce". W konferencji wzięli udział m.in. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk, Podsekretarz Stanu w MIiB odpowiedzialny za kolej Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik, Prezes UTK, Kierownictwo IK, Prezesi spółek z grupy PKP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego i rynku kolejowego.

W swoim wystąpieniu Pani Prezes podkreśliła przede wszystkim konieczność podjęcia strategicznych decyzji i zapewnienie ich trwałości. Konieczne jest również stworzenie formalnych, organizacyjnych i finansowych ram pozwalających polskiemu przemysłowi i rynkowi wykonawczemu na rozwijanie potencjału. Polska branża kolejowa ma możliwość odegrania kluczowej roli w realizacji projektu, ale konkurencja ze strony europejskich potentatów będzie ogromna. Biorąc powyższe pod uwagę oraz będąc świadomym, że inwestycje w nowe technologie są czasochłonne i kosztowne, należy zagwarantować stabilność planów rządu w zakresie realizacji projektu, aby środki poświęcone na rozwój w polskich firmach nie były na wyrost.

PREZENTACJA IGTL

 

Warto podkreślić, że zbieżne stanowisko zaprezentował Wiceminister Rozwoju

Pozostałe prezentacje oraz dodakowe infromacje są dostępne na stronie MINISTERSTWA iNFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA