Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. pierwszym członkiem wspierającym IGTL

Nowe brzmienie Statutu IGTL wprowadza instytucję "członka wspierającego". Umożliwia to ścisłą współpracę Izby z podmiotami, które nie prowadzą działalności w branży kolejowej w ściśłym rozumieniu. Pierwszym członkiem wspierającym IGTL są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., które są gospodarzem międy innymi tragów TRAKO. IGTL od wielu lat jest partnerem targów, w tym uczestniczy w pracach Rady Programowej.

http://mtgsa.com.pl/