Zmiana Statutu IGTL

 

W dniu 23 sierpnia 2012 roku Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu zmian Statutu Izby zgodnie z uchwała nr 7 XVII Walnego Zgromadzenia IGTL z dnia 23 maja br.

 

 Jednolity tekst Statutu przyjętego w/w uchwałą znajduje  się w zakładce dokumenty.