Sekcja Budownictwa Kolejowego

Sekcja budownictwa kolejowego dąży do upraszczania procedur administracyjnych związanych z procesem realizacji inwestycji istotnych dla członków sekcji. Ponadto sekcja skupia się na działaniach na rzecz większego wykorzystania potencjału wykonawczego istniejącego w Polsce budownictwa kolejowego przy modernizacji infrastruktury kolejowej. Sekcja pomaga w rozwiązaniu problemów:

  • Przedsiębiorstw Robót Komunikacyjnych,
  • Zakładów Budownictwa Kolejowego,
  • Kolejowych Zakładów Automatyki,
  • Wytwórni Podkładów Strunobetonowych,
  • Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych.

Przewodniczącą Sekcji, a zarazem członkiem Zarządu Izby jest Wiesław Nowak - Prezes ZUE S.A.

<< >>