Sekcja Wagonów i Spedycji

Sekcja Wgonów i Spedycji prowadzi działania na rzecz poprawy utrzymania wagonów towarowych oraz wzrostu poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.  Sekcjia pomaga w rozwiązaniu problemów:

  • Właścicieli Wagonów
  • Przewoźników Kolejowych
  • Zarządów Infrastruktury
  • Spedytorów Kolejowych
  • Właścicieli bocznic kolejowych
  • Producentów Taboru Kolejowego
  • Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
Przewodniczącym Sekcji, a zarazem Wiceprezesem Zarządu Izby jest pan Przemysław Korwiel Wiceprezes Zarządu TANKWAGON Sp. z o.o.
Sekcja pracuje w oparciu o zatwierdzany rokrocznie przez Walne Zgromadzenie Członków Izby plan pracy oraz rozwiązuje zgłaszane przez członków sekcji problemy.
 
 

<< >>