przewoźnik

Spotkanie przewoźników pasażerskich, MIiB, UTK, IGTL

19 września 2017 r. IGTL zorganizowała spotkanie przewoźników pasażerskich z MIiB i UTK. W spotkaniu wzięli udział zarówno przewoźnicy zrzeszeni w Izbie, jak i podmioty, które dotychczas do Izby nie należały. Obecni byli przedstawiciele PKP Intercity SA, Koleje Mazowieckie Sp. z o. o., Koleje Dolnośląskie Sp. z o. o., WKD Sp. z o. o., Arriva Sp. z o. o., Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

Istotna decyzja w zakresie minimalnej sumy ubezpieczenia przewoźnika kolejowego. Postulaty branży podnoszone wspólnie przez Fundację ProKolej oraz Izbę Gospodarczą Transportu Lądowego zostały wzięte pod uwagę przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów

Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że w ostatecznej wersji projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ubezpieczenia przewoźnika kolejowego zredukowana została minimalna suma ubezpieczenia z pierwotnych 100 mln PLN do kwoty 10 mln PLN. Obniżenie wymaganych kwot ubezpieczenia o 90% jest sukcesem organizacji branżowych IGTL oraz ProKolej, a także świadczy o otwartości Ministra Rozwoju i Finansów na dialog ze środowiskiem.  

IGTL wystąpiła do MIB w sprawie języka operacyjnego na kolei

IGTL skierowała do MIiB wystąpienie w sprawie idei jednolitego języka kolejowego. Inspiracją do sformułowania stanowiska była opinia ERFA w ramach ewaluacji Dyrektywy "maszynistów"

TREŚĆ WYSTĄPIENIA

IGTL moderatorem "Debaty z Kurierem" na temat zmian w TSI Hałas

fot. Diana Kostrzębska, KOW

28 lutego 2017 odbyła się "Debata z Kurierem", której tematem były zagadnienia prawne, techniczne, operacyjne i finansowe potencjalnych zmian w TSI Hałas. Omówiono konsekwencje objęcia obowiązkiem wymiany żeliwnych wstawek hamulcowych na kompozytowe wszystkich istniejących wagonów towarowych. W toku dyskusji poruszone zostały kwestie m.in. bezpieczeństwa, kosztów utrzymania, koniecznych nakładów inwestycyjnych.

IGTL patronem merytorycznym konferencji FRACHT 2017

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego objęła patronatem merytorycznym Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2017, które odbędzie się 13 kwietnia 2017 roku w Gdańsku.

 

Informacja prasowa na temat konferencji Fracht 2017

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją

Prezes UTK przypomina, że do 28 lutego 2017 r. należy złożyć roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych koleją za rok 2016.

Wzór formularza sprawozdania

Skuteczna Interwencja IGTL, ProKolej, ZNPK, RBF i RAG RFC5 w sprawie ulgi intermodalnej

Wspólne wystąpienie organizacji branżowych, tj. IGTL, ProKolej, ZNPK, RBF, RAG RFC5 do MIiB w sprawie utrzymania ulgi intermodalnej w końcówce roku 2016 oraz zapewnienie jej stabilnego funkcjonowania w 2017 roku przyniosło zakładany efekt. Więcej o wystąpieniu i jego treść znajduje się TUTAJ

Konferencja dotycząca nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

6 grudnia 2016 roku odbyła się w Warszawie konferencja dotycząca ostatniej nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym, której organizatorami merytorycznymi były Izba Gospodarcza Transportu Lądowego oraz Tor-audytor Sp. z o. o .

Subscribe to RSS - przewoźnik