<<

>>

WSPÓŁPRACA

Podczas trwających targów TRAKO 2013 KOW media&marketing, wydawca „Kuriera Kolejowego”  podpisał z Izbą Gospodarczą Transportu Lądowego umowę o współpracy w działaniu na rzecz rozwoju transportu kolejowego.

„Przez podpisanie niniejszego dokumentu strony zgodnie deklarują wolę rozpoczęcia współpracy zorientowanej na promocję transportu kolejowego w mediach i wspieranie rozwoju mediów promujących ten transport. Podstawowym celem współpracy jest wpływanie na rozwój transportu kolejowego przez informowanie o wydarzeniach z branży i jego promocję oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku branży kolejowej wśród społeczeństwa”.

KOW media&marketing to firma z wieloletnim doświadczeniem oferująca swoje usługi w zakresie wydawniczym, poligraficznym oraz marketingowym.

Jedną ze specjalizacji Kow media&marketing jest custom publishing. Jesteśmy wydawcą między innymi: magazynu pokładowego Intercity „W Podróży", jedynego w Polsce branżowego dwutygodnika „Kurier Kolejowy” oraz wewnętrznego dwumiesięcznika spółki PKP Energetyka „Dobra Energia”.

Wydaliśmy wiele cenionych na polskim rynku wydawniczym pozycji poświęconych branży transportowej takich jak  „Leksykon terminów kolejowych”, albumy fotograficzne oraz książki  o tematyce kolejowej.

Nasza działalność obejmuje także media elektroniczne. Wydajemy popularny kolejowy portal informacyjny www.kurierkolejowy.eu.

Świadczymy kompleksowe usługi poligraficzne – od przygotowania projektu graficznego przez druk po dostawę do klienta. Nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam zaoferować naszym partnerom usługi najwyżej jakości w zakresie wykonania m.in. materiałów reklamowych, kalendarzy, ulotek, broszur, folderów, uwzględniając niestandardowe kreacje oraz indywidualne pomysły naszych kontrahentów.

Kluczowym segmentem naszej działalności są usługi marketingowe. Rozbudowany dział handlowy sprzedaje powierzchnie reklamowe we własnych wydawnictwach i projektach oraz w projektach z rynku zewnętrznego. Spółka świadczy także usługi z zakresu zakupu mediów, czyli optymalizacji kosztów kampanii marketingowych, przygotowania mediaplanów i obsługi PR firm. Jest także organizatorem eventów.

 

W 2001r. Zarząd Izby podpisał z Zarządem Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. umowę o współpracy w zakresie organizacji, odbywających się w Gdańsku w cyklu dwuletnim, Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO. Od tego czasu Izba ma na Targach swoje stoisko, które udostępnia zainteresowanym udziałem w Targach firmom członkowskim.

Od 2002r. Izba współpracuje ze Stowarzyszeniem Niemieckich Przedsiębiorstw Komunikacyjnych /Verband Deutscher Verkehrsunternehmen/, skupiającym przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie kolejowych i drogowych przewozów pasażerskich i towarowych. Współpraca pomiędzy Izbą i VDV polega przede wszystkim na corocznym organizowaniu konferencji, których uczestnikami są polscy i niemieccy przedstawiciele administracji rządowej, zarządów kolei, przewoźników. Poprzez ich organizację promowana jest współpraca pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami kolejowymi. Tematami dotychczas zorganizowanych konferencji były m.in. korzyści i zagrożenia związane z otwarciem sieci kolejowej w Europie oraz transgraniczne kolejowe przewozy towarowe.

Celem tego typu przedsięwzięć jest uwypuklenie problemów dotyczących kolejowych przewozów towarowych pomiędzy Polską i Niemcami i poszukiwanie ich rozwiązań, ale także a może przede wszystkim ułatwienie przewoźnikom z obydwu krajów nawiązania kontaktów, co w przyszłości może przerodzić się w nawiązanie owocnej współpracy. Jednak współpraca z VDV to nie tylko konferencje, ale także wspólne wystąpienia do władz resortów infrastruktury obydwu krajów w kwestiach ustalenia zasad w zakresie rozbudowy niemiecko-polskich kolejowych przejść granicznych.

Także dzięki życzliwej pomocy VDV Izbie udało się doprowadzić do spotkania w Eisenbahn Bundesamt /niemiecki odpowiednik UTK/ i rozwiązać problem wydłużenia polskim właścicielom wagonów prywatnych okresu przejściowego na wymianę kurków końcowych hamulcowych blokujących się w położeniach skrajnych, zgodnych z kartą UIC 541-1, do końca roku 2004., gdyż dopiero w pierwszych dniach grudnia 2003r. zostali oni poinformowani przez PKP CARGO S.A. o konieczności ich wymiany przed 1 stycznia 2004r. W wyniku podjętych przez Izbę działań i pomocy ze strony VDV przedłużono polskim właścicielom wagonów okres przejściowy na wymianę kurków końcowych hamulcowych do końca czerwca 2004r.

Członkowie Izby uczestniczą w pracach działającego pod egidą KIG Komitetu Infrastruktury Gospodarczej do zakresu działania którego należy problematyka:

transportu i spedycji,
budowy autostrad,
łączności i telekomunikacji,
nowoczesnych sposobów komunikacji komputerowej.

W 2002r. z inicjatywy przedsiębiorstw i związków działających w sektorze transportu kolejowego utworzono Europejskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Towarowego z siedzibą w Brukseli. Izba jest członkiem-założycielem tego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie powstało w celu wspierania przedsiębiorstw działających na rynku przewozów towarów koleją na forum Unii Europejskiej. Cel ten realizowany jest poprzez wywieranie wpływu na ustawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie ochrony i pełnego uwzględniania interesów kolejowych przewoźników towarowych.