Konsultacje archiwalne


W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny”, został udostępniony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Minister Infrastruktury i Budownictwa zwraca się z prośbą o pilne zajęcie stanowiska odnośnie udostępnionego projektu, co podyktowane jest koniecznością wydania rozporządzenia przed 30 grudnia br. ze względu na wygaśnięcie w tym dniu dotychczasowego rozporządzenia regulującego tryb wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Projekt aktualizacji KPK

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prosi o zajęcie stanowiska do dnia 14 kwietnia 2016 roku. Ewentualne uwagi proszę zgłaszać pod adresem marek.janikowski@mib.gov.pl Link do projektu 

Zespół ekspertów, analityków rynku kolejowego i menadżerów branży kolejowej z sektora prywatnego i publicznego po ponad półrocznych pracach przygotował wstępny plan dalszego rozwoju kolei w Polsce pod nazwą KolejPL2020. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem

Strony